Jednoduchý indikátor

Ku úplne dokonalému spaľovaniu by dochádzalo iba za predpokladu , že bude prebiehať v kyslíkovej atmosfére – teda bez prístupu ďalších plynných zložiek vzduchu (dusík, vodík a iné).Ako jednoduchý indikátor nedokonalého spaľovania ekolihu je možné brať žltú farbu plameňa. Na rozdiel od plynového horáka vo sporáka, kde má plameň pri správnych prevádzkových podmienkach modrú farbu značiace vysokú teplotu plameňa a teda aj dokonalejšie priebeh oxidácie, nájdeme žltý plameň u všetkých výrobkov akými sú biokrby http://biokrby.h-design.sk/. Je to logické, pravdepodobne by sa s ostrým, krátkym modrým plameňom netešili takej obľube.

100% čistota

Okrem vyššie uvedeného je tiež potrebné brať do úvahy reálnu koncentráciu paliva. Ekoethanol je lieh vyrábaný z rastlinných produktov zo zemiakov, z repných zvyškov, z obilia a pod .. Jeho laicky povedané „kvalita“ alebo tiež „čistota“ musí byť pre prevádzku výrobkov ako biokrby 100% (napr. lekársky lieh má udávanú koncentráciu 96%). V opačnom prípade sa tak spaľovanie v týchto výrobkoch zúčastňujú aj vedľajšie látky, ktoré ideálne proces opäť narušujú a sú tak zdrojom ďalších produktov spaľovania, s ktorými „ideálny“ verzie spaľovanie nepočíta.

Post Author: